zaterdag 3 december 2016

Hij, mijn vrede

You are my salvation  /  U bent mijn redding
Whom then shall I fear?  / Voor wie zal ik dan vrezen?
In darkness and temptation  / In duisternis en verleiding
My light and help are near  / Mijn licht en hulp is dichtbij

You are all around me  / U bent helemaal om mij heen
Stronger will I stand  / Sterker zal ik staan
And danger will not crush me  / en gevaar zal me niet verpletteren
When we walk hand in hand  / wanneer we hand in hand wandelen

God most high  / God de allerhoogste
You shelter me  / U beschermt mij
And I will trust in You  / en ik zal U vertrouwen

With courage I will wait  / Met moed zal ik wachten
Depending on Your mercy  / Afhankelijk van Uw genade
You alone, O Lord, will be my peace  / U alleen Heer, zult mijn vrede zijn

woensdag 30 november 2016

Hoe ik stille tijd vormgeef

Door Julia van Gezinsleven is mij gevraagd te schrijven over mijn stille tijd en hoe ik dit invul. Een mooi en belangrijk thema, waarvan ik ook heb gemerkt dat veel mensen er mee worstelen. Het is een van de goede gewoonten die veel mensen simpelweg niet hebben meegekregen in hun opvoeding en nieuwe gewoonten aanleren is wat lastiger als je volwassen bent. Daarnaast denk ik ook dat de duivel er bovenop zit om ons maar vooral af te leiden van wat er werkelijk toe doet in dit leven. Het is belangrijk hier oog voor te hebben en er alert op te zijn!


Voor mij is stille tijd me afzonderen, stil worden voor de Heere en de Bijbel lezen en bestuderen en bidden. God spreekt door Zijn Woord tot mij. Het Woord van God geeft mij wijsheid, richting en verfrist mij. In Hebreeën 4:12 staat dat het Woord van God levend en krachtig is. Dat heb ik echt gemerkt. Als ik het Woord van God tot me laat doordringen doet het iets. De teksten zijn niet maar gewoon letters op papier maar echt levende woorden die iets uitwerken. De Bijbel leert mij Wie God is en als er iets is wat ik verlang is het dieper kennen van Hem!

Lees hier verder over wanneer en hoe ik mijn stille tijd vormgeef en waarom ik denk dat het zo belangrijk is.

Ik wens je zegen! 

zaterdag 19 november 2016

Het Woord in je hart

Al weer een tijdje zijn we met onze oudste bezig met het memoriseren van Bijbelteksten. Erg mooi om te doen! Ook op de Dota-cursus die ik twee-wekelijks volg wordt erg gehamerd op het aanleren van Bijbelteksten.
Ik vond het dan ook erg leuk om voor een recensie het boekje 'Het Woord in je hart' van Tanneke Dorgelo te ontvangen. Een heel handig en mooi hulpmiddel wat je door de ringband makkelijke open kunt laten liggen op een plek waar je vaak komt, zodat je dagelijks bezig kunt houden met het leren van nieuwe en bemoedigende Bijbelteksten. 

Waarom is het zo belangrijk om dit te doen? Deze redenen staan in het boekje genoemd.
  1. Het versterkt je geloof.
  2. Het verandert je. Memoriseren is een krachtig gereedschap om je gewoonten en gedachten te vernieuwen. Als je het zaad van Gods Woord in je gedachten plant, versnel je het veranderingsproces in je leven.
  3. Het wapent je tegen verleiding. Toen Jezus werd verzocht door de duivel kon Hij steeds reageren met: "Er staat geschreven..." Iedere verzoeking mogen we beantwoorden met een Bijbeltekst.
  4. Het geeft je wijsheid. Het helpt je bij het maken van verstandige keuzes of beslissingen in het dagelijks leven.
  5. Het draagt bij aan je omgang met God. Je kunt geleerde Bijbelteksten gebruiken in je gebed en je kunt nadenken over de aangeleerde teksten. 
  6. Het helpt je om je geloof uit te dragen. Om te getuigen is het heel krachtig om het Woord van God te kunnen gebruiken. 
  7. Het bemoedigt jou en anderen. Je wordt verfrist door de Bijbelse waarheden en kunt die ook met anderen delen op momenten dat dat nodig is. 
Het boekje behandelt 52 Bijbelteksten in 16 thema's. Een aantal bekende christelijke vrouwen hebben hun bijdrage geleverd aan het boekje met hun favoriete Bijbeltekst en korte persoonlijke verhalen. Ook vind je in het boekje veel tips voor het aanleren van Bijbelteksten. Bijvoorbeeld hoe je ervoor kunt zorgen dat je brein goed meewerkt en hoe je je hersenen kunt trainen, hoe je de aan te leren tekst kunt uitpluizen en bestuderen, gebruik van zelfgekozen pictogrammen en kleurplaatjes zodat je ondertussen rustig kunt nadenken over de tekst.

Verder is het boekje heel fris vormgegeven met allerlei pasteltintjes, leuke printjes en mooie foto's en lekker handzaam met een stevige kaft zodat je het ook makkelijk in je tas kunt meenemen. Daarnaast is er de keuze uit een versie met teksten uit de HSV en de NBV. Erg prettig wanneer dit de vertaling is die je altijd leest.
Het is ook een handig hulpmiddel wanneer je iemand middels een kaartje wilt bemoedigen. Je kunt dan een tekst uitkiezen uit het thema wat aansluit bij de situatie.

Wil je het boekje inkijken en zien welke thema's aan bod komen, klik dan hier. Een leuk en waardevol cadeau voor jezelf of iemand anders. Je kunt het boekje voor € 12,95 hier bestellen.

donderdag 3 november 2016

Zo hoog als de hemel

Heb je bij een heldere dag wel eens een poosje naar de lucht getuurd? Is het je wel eens opgevallen hoe hoog en wijds het is? Vanmorgen was er weer zo'n moment. Ik zag wel 4 vliegtuigen kris kras een kant op vliegen en de sporen in de lucht vertelden me dat er nog veel meer waren geweest. Ik vind dat zo intrigerend, zo'n enorm vliegtuig wat nog maar zo klein lijkt daar bovenaan. De vrijheid heeft om te gaan waarheen het wil..
Elke keer weer sta ik er versteld van hoe groots en hoe móói die lucht is en kan zijn. Kijk eens mee naar de foto's die ik de afgelopen tijd maakte.
Zo helder!
De gouden gloed van de zon
Zo mooi helder blauw
Donker en onheilspellend

Dat is toch prachtig? Bij die laatste foto's dacht ik eraan dat deze immense wolkenmassa voor God maar pluisjes zijn.. en toen werd ik zo geraakt door de grootheid en heerlijkheid van God!

Vanmorgen vertelde ik aan mijn dochter nog de tekst uit psalm 103 toen we samen een tijdje voor het raam hadden staan kijken. Deze psalm zegt erover in vers 11:

Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen. 

Zijn goedertierenheid wil zeggen (grondtekst): Zijn goedheid, vriendelijkheid, trouw. Zo hoog, onmeetbaar hoog als de hemel is. Gezegend zijn wij die zo mogen leven, wanneer we Hem vrezen. Wat dat vrezen inhoudt? Dat wij vol ontzag zijn voor Hem die geen zonde door de vingers kan zien, we ons aan Hem onderwerpen en Hem aanbidden om Wie Hij is.

Staar eens naar buiten en laat de werkelijkheid van Gods trouw en liefde op je inwerken. Geniet er van!

woensdag 19 oktober 2016

Zekerheden voor christenen

Ik hoop dat... ik ben bang dat... ik maak me zorgen over... wat als... ik twijfel of ik... Zekerheden lijken niet meer te bestaan. Je kunt je baan verliezen, ziek worden, geliefden kwijtraken.. Er kan van alles gebeuren en hoeveel verzekeringen je ook afsluit, hoe groot je spaarrekening ook is.. op aardse zaken kun je simpelweg niet bouwen. Het is erg als dat het enige is wat je hebt..


Ik ben blij dat ik de Bijbel heb, waarin zoveel geweldige zekerheden staan. Zekerheden die altijd blijven, ongeacht de omstandigheden. Zekerheden geven houvast, maken standvastig en vastberaden. Het zijn feiten die jij en ik uit ons hoofd moeten leren, in ons huis moeten ophangen en steeds moeten bedenken als het leven anders loopt dan we hadden gedacht of gehoopt. Ik heb een aantal zekerheden opgezocht en overdacht en ik wil ze graag delen. Hopelijk bemoedigen ze jou net zo als ze mij bemoedigen!

ZEKERHEDEN

En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Johannes 10:28
Wat een heerlijke wetenschap! Wat een rust geeft het dit te weten. Ik ben veilig in de handen van mijn Vader.

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Romeinen 8:38-39
Niets kan mij van Zijn liefde scheiden. Niets! Niets wat ik doe, niets wat anderen doen. Zijn liefde omringt mij. De laatste tijd heb ik veel van die liefde mogen proeven en het verandert mijn leven. Er is denk ik niets wat ik meer nodig heb dan verzekerd te zijn van Zijn liefde. En precies dat is hetgeen wat nooit van mij zal wijken.

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen beslist niet voorbijgaan. Lukas 21:33
Er is niets wat zo vast staat als het Woord van God. Al wat daarin staat blijft voor altijd en zal altijd van kracht zijn. Gods woorden hebben inhoud, hebben kracht en bevatten de waarheid.

Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. Filippenzen 4:19
Ik zal in geen enkel opzicht iets te kort komen. De Heer van alles wat hier op aarde is draagt zorg voor mijn leven. Ik vind het zo mooi dat een van Zijn Namen 'Jehova Jireh' is. Hij voorziet. Kijk het onderstaande filmpje en neem gerust eens een moment om Hem te danken.


Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem [Jezus] tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Hebreeën 7:25
In de grondtekst staat dat Hij voorspraak bij de Vader doet en voor ons bidt. Ik vind dat een hele bijzondere wetenschap. Zo betrokken is Jezus op mijn leven. Ook als ik het even niet meer weet, moe ben en door beproevingen ga. Jezus ondersteunt mij.

Nader tot God en Hij zal tot u naderen. Jakobus 4:8
Dit vind ik zo'n mooie belofte voor als ik weer eens een beetje ben afgedwaald. Zodra ik weer naar Hem toe ga, buigt Hij Zich naar mij toe, luistert en reageert alsof ik nooit ben weggeweest. God reageert op ons vragen, op ons bidden tot Hem. Hij keert Zich niet af omdat Hij vindt dat ik eens moet voelen wat Hij voelt wanneer ik even een tijdje ben weggeweest..

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1:9
Op basis van deze tekst weet ik zeker dat wanneer ik mijn zonde belijd, ik direct vergeving ontvang op grond van het sterven van Jezus Christus. Geen zwaar pak meer te hoeven dragen, geen kwelling meer van schuldgevoelens. De Heere wast mij schoon en reinigt mij geheel en al! Alles uit het verleden is weg! Dat is vrijheid.

Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden recht maken. Spreuken 3:6
Ook dit vind ik zo'n mooie tekst. Het is mijn verantwoordelijkheid om Hem in alles te kennen. Als ik de telefoon oppak, als ik op visite ga, als ik een beslissing moet nemen. Hij doet de rest! Ik hoef Hem alleen maar te vragen mij te helpen en wijsheid te geven. God maakt mijn paden recht (en yes, Hij doet het écht).

En zo kan ik nog wel een poosje doorgaan met teksten. Er zijn er zoveel (mooi)! Wat is het goed om het Woord van God te kennen en mezelf steeds weer voor te houden. Welke tekst uit de Bijbel geeft jou houvast?

woensdag 12 oktober 2016

100 bemoedigingen voor moeders

Er is een nieuw en mooi dagboek uit voor moeders! En als je een beetje rondleest in blogland heb je het waarschijnlijk al voorbij zien komen ;-). Ook ik ontving recent een recensie-exemplaar op de mat, waar ik erg blij mee ben! In deze blog vertel ik er graag meer over.

Moeder zijn is een hele mooie, maar ook hele verantwoordelijke taak. Iets wat je er niet zomaar even naast doet, maar wat echt volledige toewijding vraagt. Dat kan soms pittig zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat je als moeder duidelijk weet waartoe de Bijbel je oproept, wat je taak precies inhoudt, welke beloften de Heere geeft en ook weet welke koers je mag varen temidden van een maatschappij die vaak heel anders denkt over het moederschap. Ik vrees wel eens dat de mening van de maatschappij meer in ons denken is ingeburgerd dat we zouden willen. Dit boek geeft echt een ander en Bijbels geluid en spoort ons moeders aan om de weg van de Heere te gaan. Een aansporing die ik zelf steeds weer nodig heb!

Via deze link kun je een interview lezen met de schrijfsters. Ik vind het erg mooi hoe ze pleiten voor herwaardering van het moederschap.

Het boek heeft een prachtig vormgegeven paperback omslag en bestaat uit 100 korte hoofdstukjes die worden afgesloten met een gebed.

De hoofdstukjes gaan over allerlei onderwerpen, zoals
toewijding, een gezond geloof, voorbeeld zijn en voorbeeld zoeken, wacht voor je lippen, je man en kinderen liefhebben, kuis zijn, onderdanig zijn in de praktijk, helper op de juiste plaats, de kracht van Sara, nachtelijk moederen, trots, ondersteun armen en behoeftigen, draag hen in je armen, onderweg, ontzag en respect, elke dag een nieuw begin, jouw bediening, blij, veilig in de schuilplaats van de Allerhoogste, wijze moeders, moeder sta op!

Op de achterkant staat:
Het moederschap is een roeping die God Zelf aan vrouwen heeft gegeven. Als moeder beïnvloed je niet alleen deze generatie, maar ook de generaties na je. In deze mooie taak is bemoediging onmisbaar.
In de Bijbel zijn veel bemoedigingen te vinden voor jou als vrouw en moeder. In dit boekje worden er honderd uitgewerkt. Naast bemoedigen willen de schrijfsters je ook aanmoedigen, vertroosten, opbouwen en hier en daar prikkelen tot nadenken, zodat je met vreugde Gods roeping zult omarmen!

Daarnaast zijn 5 prachtige kaarten aan het boek toegevoegd om te versturen om voor jezelf als reminder op te hangen in huis.

Ben je nieuwsgierig geworden naar het boek, wil je je voorbereiden op het moederschap of is je moeder vriendin of jij zelf bijna jarig? Dan is dit echt een aanrader! Bestel het boek bij uitgeverij Jongbloed voor € 18,95.

woensdag 5 oktober 2016

Herfstwandeling en concert Elly & Rikkert

Vandaag een keer een blog 'uit de losse pols' over een door de weeks dagje in ons gezin. Ik wil graag leren om iets ontspannender om te gaan met het bloggen. Vaak ben ik een beetje te perfectionistisch en als het dan niet helemaal lukt om op papier te krijgen wat ik voor ogen heb, plaats ik maar niets. Schiet niet op ;-).
 
Vanmorgen kwam een vriendin met haar dochter op bezoek en na de thee maakten we een herfstwandeling. Ik wist nog een paar grote kastanjebomen te staan, dus we wandelden er op het gemak heen en vonden er heel wat kastanjes, van die mooie bruine glimmende en een aantal zaten zelfs nog in hun bolster. Ik kan daar erg van genieten, het brengt bij mij altijd jeugdherinneringen naar boven. Vroeger was het kastanjes rapen met de familie altijd feest!
We vervolgden onze wandeling over een prachtig bospaadje. Het was best wel fris, maar ó zo lekker met het najaarszonnetje erbij. En we vonden nog meer leuks. Dennenappels en eikeltjes lagen zo voor het oprapen, evenals rode appeltjes die we zo konden plukken. Ik verzuchtte dankbaar hoe blij ik ben dat we zo met elkaar kunnen genieten van de rust. Het voelde echt een beetje als vakantie!

 Met deze oogst kunnen we gezellig de herfsttafel vullen!

Vanmiddag stapte ik op de fiets met mijn oudste dochter, op weg naar een gratis concert van Elly & Rikkert. Via de moederapp van onze kerk had ik nog twee gratis kaartjes kunnen bemachtigen. Het was ontzettend leuk om al die bekende liederen samen met mijn meisje te zingen en waar ik net zo van genoot was de manier waarop ze het optreden verzorgden. Ze hadden duidelijk zoveel plezier in het zingen en muziek maken, waren zo goed op elkaar ingespeeld als echtpaar en konden zo vrij en blij bewegen en zichzelf zijn. Stiekem droomde ik ervan om ook zo vrij en blij te kunnen zingen zonder erbij stil te staan hoe andere mensen daar over denken ;-).
Wat ook leuk is is dat Elly veel gebruik maakt van gebaren voor dove of slechthorende kinderen, maar het versterkt ook zeker voor horende mensen de boodschap van het lied.

Als je nog eens de kans krijgt om naar een concert van Elly en Rikkert te gaan raad ik je echt aan om dat te doen. Ze hebben nog veel meer gratis kinderconcerten (voor kinderen vanaf 4 jaar en er is meestal oppas voor kinderen van 0-4 jaar) op de planning staan, via deze link kun je zien wanneer en of ze een keer in de buurt zijn.

Op de terugweg genoten we nog maar eens van het prachtige park. Als je daar fietst, geloof je echt niet dat je in de stad bent. Heerlijk om zo'n park vlakbij huis te hebben.
Genieten jullie ook zo van het prachtige herfstweer?

dinsdag 13 september 2016

Vrouwendagen | 18 en 19 november 2016

Zoals sommigen van jullie misschien weten ben ik betrokken bij het mooie platform 'Hart voor het gezin' wat gericht is op het toerusten en onderwijs geven met betrekking tot godvrezende relaties en gezinnen. Op D.V. vrijdag 18 en zaterdag 19 november organiseren we twee vrouwendagen met als spreekster Margy Tripp (echtgenote van Ted Tripp en mede-auteur van het bekende boek 'De weg naar het kinderhart') uit Amerika.
Op 18 november is er in samenwerking met Centrum voor Pastorale Counseling een vrouwendag in Dordrecht. Op 19 november is er een vrouwendag in Veenendaal.

Hoofdthema: ‘De vrouw die lief heeft’

Vrijdag 18 november in Dordrecht
Ochtend: God liefhebben in de teleurstellingen van het dagelijks leven
Middag: Seksualiteit in het huwelijk: behaag jij je eigen man?
Toelichting: Margy hoopt stil te staan bij de plaats die seksualiteit heeft in het huwelijk. We hopen dat er antwoorden komen op de vragen die bij jullie leven, zoals: Hoe heeft God dit bedoeld? Hoe om te gaan met een verschil in verwachtingen? Wat kunnen obstakels zijn op dit gebied? En ook dat er praktische handreikingen komen: hoe kun en mag jij je eigen man behagen?
                             
Zaterdag 19 november in Veenendaal
Ochtend: Een vrouw naar Gods hart
Middag: Intimiteit in het huwelijk: wat geef jij je eigen man?
Toelichting: Margy hoopt stil te staan bij de plaats die intimiteit heeft in het huwelijk. We hopen dat er antwoorden komen op de vragen die bij jullie leven, zoals: Hoe intimiteit op een Bijbelse wijze vorm te geven? Welke verwachtingen heb jij als vrouw? En ook dat er praktische handreikingen komen: hoe kun en mag jij je eigen man behagen? Wat is jouw eigen aandeel hierin?

Op beide dagen is er ’s middags een interactieve parallellezing voor singles door Annemarie van den Dool.
Thema: Singleminded?!
Toelichting: Tijdens deze lezing wordt vanuit de Bijbel en de dagelijkse praktijk ingegaan op het leven als single: uitdagingen, teleurstellingen, seksualiteit en de strijd in het denken komen aan de orde.

De lezingen van Margy Tripp worden vertaald in het Nederlands. Er is een boekentafel aanwezig.

Kosten & lunch
Toegangsprijs is €15,-. Dit bedrag is ter plaatse contant of via een machtiging te voldoen.
Op beide dagen wordt er gezorgd voor een lunch met broodjes, soep en fruit.

Tijd en locaties
Beide dagen duren van 10.00 uur tot 16.30 uur. Inloop vanaf 9.30 uur.
Locatie in Dordrecht: De Hoop GGZ, Provincialeweg 70 in Dordrecht. Parkeren op het terrein van Dorp de Hoop is gratis.
Locatie in Veenendaal: gebouw Maranatha bij de Julianakerk, Prins Bernhardlaan 26 in Veenendaal. Gratis parkeren: zowel bij de Julianakerk als in parkeergarage Arie van Hensbergen, Verlaat 12a in Veenendaal.

Geen oppas
Er is geen oppas aanwezig voor kinderen.

Aanmelden
Aanmelden is noodzakelijk en dient te gebeuren vóór 1 november 2016.
Aanmelden vrouwendag in Dordrecht: https://events.dhsecure.nl/public/event/view/393Aanmelden vrouwendag in Veenendaal: Stuur een mail met je naam en adresgegevens naar vrouwendagen@hartvoorhetgezin.nl Geef in de mail ook aan welke lezing je ‘s middags wilt bijwonen.

Graag tot ziens!