vrijdag 27 september 2013

Een hart dat blijft in het Woord van God

Om een vrouw te worden naar Gods hart, moeten we een wortelstelsel ontwikkelen dat diep veranderd is in Hem. Wortels hebben een aantal kenmerken waar we als christenen veel van kunnen leren:

- Wortels zijn onzichtbaar. Je geestelijke wortels bevinden zich onder de grond, verborgen voor het oog van de wereld. De impact die je bediening voor mensen heeft staat in directe relatie met de hoeveelheid tijd die je zonder andere mensen en met God door brengt. Dit betekent dat je nee moet leren zeggen, niet alleen tegen verkeerde dingen maar óók tegen leuke dingen die je afhouden van God. Een ijsberg is een goede illustratie om weer te geven hoe belangrijk dat wat verborgen is, werkelijk is.


- Wortels zijn bedoeld voor het opnemen van voedingsmiddelen. Pas nadat je hebt ontvangen (door te putten uit de Bron) kun je gaan uitdelen. Deel je uit zonder eerst ontvangen te hebben, dan zul je daar moe en gestrest van worden en droog je uit.
- Wortels doen dienst als opslag. Jer 17:8 zegt: Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen. Als je zorgt dat er genoeg 'opslag' is, heb je in tijden van droogte of veel drukte toch voeding en kom je niet zonder 'brandstof' te zitten.
- Wortels geven steun. Een topzware boom zonder wortels stort neer. Wanneer onder een boom een stevig wortelstelsel ligt, is hij tegen elke storm bestand.


Wat een prachtige theorie! Maar hoe kunnen wij vrouwen nu een goed wortelstelsel krijgen?
  1. Ontwikkel de gewoonte om tot God te naderen. Dit houdt in dat je je oefent in discipline. Het is vaak zo moeilijk een nieuwe gewoonte aan te leren, maar zo makkelijk om stille tijd over te slaan en zo zegeningen mis te lopen. We komen vaak zo moeilijk toe aan het onderhouden van de belangrijkste relatie. Hoe omschrijf jij je stille tijd van deze ochtend/dag? Van de afgelopen week? Een hulpmiddel zou een stille-tijd-rooster kunnen zijn.
  2. Ontwikkel een persoonlijk moment om tot God te naderen. Dit moment moet je, net als alle andere activiteiten, plannen. Kies een moment dat je goed uitkomt, een plek waar je niet gestoord kunt worden en gebruik hulpmiddelen zoals markeerstiften, pennen, potloden, schrijfblok, schrift enz. Doe wat je moet doen om alleen met God te kunnen zijn, zodat Hij jouw hart kan afstemmen op het Zijne.
  3. Droom ervan een vrouw naar Gods hart te zijn. Gemotiveerd zijn helpt heel goed om dit in praktijk te brengen. God zal je zo ver brengen als jij wilt gaan, in het tempo waar jij voor kiest.
Doen
- Stel een tijdstip en plek vast voor je stille tijd.
- Bedenk en/of omschrijf wat voor vrouw je in geestelijk opzicht over 1 jaar wilt zijn. En wat voor vrouw je over 10 jaar wilt zijn.
- Kies één doel waar je het komende jaar aan gaat werken. Dit kan van alles zijn. Een paar voorbeelden zijn: een bepaald aantal teksten uit je hoofd leren, een 1-jarige bijbelschool volgen, een mentor zoeken en vinden, óf worden, een van te voren vastgesteld aantal boeken lezen.

Veel zegen!

woensdag 25 september 2013

24 jaar

Een dag als vandaag is er eentje om terug, maar ook vooruit te kijken. En dankbaar te zijn. Alles bij elkaar opgeteld ben ik en zijn we ontzettend gezegend. Het is goed om dat te beseffen en God daar ook voor te danken!

Jaren geleden had ik niet denken en durven hopen dat ik zo zou worden als ik nu ben. Ik was kapot, totaal mezelf kwijt, gekwetst, leeg en gebroken. Ondanks de belofte uit Jeremia 29:11 die telkens weer naar me toe kwam, durfde ik niet te geloven dat God dat ook voor mij bedoeld had.

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.

Wat is die belofte waar geworden! Nu, 5 jaar later, ben ik getrouwd met de mooiste en liefste man van de wereld, ben ik moeder van een heerlijk meisje en mag ik met de Heere God leven en wandelen, met vallen en opstaan. Mag ik groeien en ook bloeien vanwege Zijn genade.

God heeft mij áltijd vastgehouden, ook als ik dacht dat Hij er niet meer was. Met Hem samen mag ik verder. Als dat geen hoopvolle toekomst is!

zondag 22 september 2013

Bezorgdheid

Bezorgdheid.. wie kent dat niet? Zorgen over financiën, over de kinderen, over je baan, over scheve verhoudingen binnen de familie, over je toekomst.. en zo kan iedereen zelf wel invullen waarover hij/zij zelf zorgen heeft. Bezorgdheid lijkt heel legitiem, want er is toch ook heel veel mis? Ik zie mensen om mij heen gebukt gaan onder bezorgdheid en de angst dat dingen verkeerd zullen gaan. En ja, ik maak me zelf ook wel eens bezorgd. Als je hoort wat er soms allemaal mis is, dan kan dat je flink bezig houden. Het drukt als een zware last op je schouders en je hebt het gevoel de hele wereld te moeten dragen.

De Bijbel spreekt ook over bezorgdheid. Bijvoorbeeld dit stuk uit Mattheus 5:25-34:

Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. 

Jezus zegt dit niet voor niets en Hij herhaalt het een paar keer. Hij kent ons mensen en weet hoe gemakkelijk bezorgdheid erin gaat. Maar toch zegt Hij dit! Omdat Hij de Vader kent.. en God de Vader precies weet wat wij nodig hebben, al voor wij tot Hem bidden (Matth 6:8). Hij is bij machte ons te geven ver boven wat wij bidden of denken (Ef 3:20). Hij is ons vertrouwen waard!

Hoe kunnen we dan met bezorgdheid omgaan? Ga naar God en leg alles voor Hem neer. Belijd, bid én dank.. en de vrede van God zal met je zijn (Fil 4:5,6). Een troostvolle en hoopvolle belofte!

Boekentip: 'Vertrouw op God' - Corrie ten Boom.

donderdag 19 september 2013

Hoop

Teruggetrokken uit het dagelijkse leven
en verborgen voor het oog van de wereld, ruil ik

mijn vermoeidheid voor Zijn kracht
mijn zwakte voor Zijn sterkte
mijn duisternis voor Zijn licht
mijn problemen voor Zijn oplossing
mijn zorgen voor Zijn vrijheid
mijn frustraties voor Zijn vrede
mijn innerlijke beroering voor Zijn kalmte
mijn hoop voor Zijn beloften
mijn pijn voor Zijn balsem van troost
mijn vragen voor Zijn antwoorden
mijn verwarring voor Zijn kennis
mijn twijfel voor Zijn zekerheid
mijn nietigheid voor Zijn ontzagwekkendheid
het tijdelijke voor het eeuwige
het onmogelijke voor het mogelijke

Bron: Vrouw naar Gods hart - Elisabeth George

dinsdag 17 september 2013

Een hart dat aan God is toegewijd

Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. Markus 10:42

In de tekst uit Markus 10 prijst de Heiland Maria omdat zij haar prioriteit geeft aan dat wat werkelijk belangrijk is. In Zijn aanwezigheid aan Zijn voeten zitten en alle dingen die minder belangrijk zijn aan de kant schuiven. Tijd doorbrengen met Hem heeft eeuwigheidswaarde. Het is nodig om dit telkens weer te beseffen, omdat je hierin soms zo makkelijk kunt verslappen..

 
Elisabeth George draagt enkele tips aan die je kunnen helpen om meer en meer toegewijd aan Hem te leven en hierin te groeien.
  1. Kies Gods weg bij elke gelegenheid. Actief kiezen voor God en Zijn wegen in al onze activiteiten, woorden, beslissingen, gedachten en reacties. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken, zegt Spreuken 3:6. Ons deel is stil te staan, tijd te nemen om Hem te kennen in al onze wegen. Zijn deel is onze paden recht te maken. Stil staan en tijd nemen om Hem te kennen in al je wegen, betekent concreet dat je op cruciale momenten bidt om Gods wijsheid en Zijn weg kiest. God zorgt voor de rechte paden.
  2. Wijd jezelf dagelijks aan God toe. Onze toewijding aan God wordt sterker als we ons elke dag opnieuw geheel en al overgeven aan Hem, met alles wat van ons is en bij ons hoort. Een dagelijks gebed van toewijding helpt ons los te laten wat wij beschouwen als ons recht op deze geschenken. God is meer dan bereid om de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor een leven dat geheel aan Hem is toegewijd (Andrew Murray). Zou dat niet reden genoeg zijn om alles aan Hem toe te vertrouwen?
  3. Ontwikkel een 'heet' hart. Jezus zegt: Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. Openbaring 3:15,15. Welke hartsgesteldheid vindt God het ergst? Een koud hart betekent totaal geen gevoel hebben bij de dingen van God. Een lauw hart betekent onverschilligheid. Een heet hart betekent: hoge temperatuur, gekenmerkt door heftige activiteit, emotie of passie. Het is vurig en enthousiast. Dat is het hart van iemand die toegewijd is aan God. Ons hart zou gekenmerkt moeten worden door een door God gegeven, intense passie voor onze Heer.
Hoe zouden jij en ik de toestand van ons hart omschrijven? Goed om de komende dagen stil te staan bij de vraag of ons hart Hem wel echt volledig is toegewijd en eventuele zonden te belijden. Bid om hernieuwde passie en een vurig hart voor Hem!

Een vrouw naar Gods hart

Als jonggetrouwde vrouw en moeder had ik mij nooit echt verdiept in mijn rol, zoals God die heeft laten optekenen in het Woord. Het was voor mij dan ook een grote verrassing wat een enorme hoeveelheid aan schatten er zijn op dit gebied! Met een groepje vrouwen begonnen we het boek 'Vrouw naar Gods hart' te lezen. Ik had dit boek al een tijd in de kast liggen en al snel betreurde ik het dat ik dit boek niet eerder had gelezen.

 
"Werkelijke vrede en vreugde zijn het resultaat, als vrouwen God gehoorzaam zijn op elk terrein van hun leven - en zo vrouwen naar Zijn hart worden. Vol warmte en recht uit het hart geschreven, wil Elisabeth George praktische, bijbelse inzichten met je delen over de manier waarop jij Gods prioriteiten kunt nastreven. Prioriteiten die betrekking hebben op:

- Je wandel met God - groeien door liefde voor de Schrift en discipelschap
- Je bediening - leer je uit te strekken naar anderen en die ander te bemoedigen
- Je huis - schep een warme atmosfeer en een tapijt van schoonheid
- Je man - koester de verplichting je man te dienen en te eren
- Je kinderen - bid trouw voor hen en onderwijs ze in het Woord van God

Laat God Zijn grootste verlangen in jou vervullen. Laat je door Hem veranderen door met je hart en je verstand Zijn wonderlijke werk te omarmen. Je zult blijvende vreugde en vrede vinden in een leven van gebed, een leven dat draait om de juiste prioriteiten, een leven als vrouw naar Gods hart."
Nooit eerder las ik een boek dat zo duidelijk laat zien wat Gods plan is met een vrouw. Wat haar taak is en wat een belangrijke rol ze eigenlijk heeft. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat dit boek mijn hele kijk op vrouw-zijn compleet heeft veranderd en een hele nieuwe inhoud heeft gegeven.

Ik voel me rijk gezegend dat dit onderwijs beschikbaar is! De komende weken ga ik het boek opnieuw door en zal ik mooie dingen delen die ik geleerd heb.