dinsdag 17 september 2013

Een hart dat aan God is toegewijd

Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. Markus 10:42

In de tekst uit Markus 10 prijst de Heiland Maria omdat zij haar prioriteit geeft aan dat wat werkelijk belangrijk is. In Zijn aanwezigheid aan Zijn voeten zitten en alle dingen die minder belangrijk zijn aan de kant schuiven. Tijd doorbrengen met Hem heeft eeuwigheidswaarde. Het is nodig om dit telkens weer te beseffen, omdat je hierin soms zo makkelijk kunt verslappen..

 
Elisabeth George draagt enkele tips aan die je kunnen helpen om meer en meer toegewijd aan Hem te leven en hierin te groeien.
  1. Kies Gods weg bij elke gelegenheid. Actief kiezen voor God en Zijn wegen in al onze activiteiten, woorden, beslissingen, gedachten en reacties. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken, zegt Spreuken 3:6. Ons deel is stil te staan, tijd te nemen om Hem te kennen in al onze wegen. Zijn deel is onze paden recht te maken. Stil staan en tijd nemen om Hem te kennen in al je wegen, betekent concreet dat je op cruciale momenten bidt om Gods wijsheid en Zijn weg kiest. God zorgt voor de rechte paden.
  2. Wijd jezelf dagelijks aan God toe. Onze toewijding aan God wordt sterker als we ons elke dag opnieuw geheel en al overgeven aan Hem, met alles wat van ons is en bij ons hoort. Een dagelijks gebed van toewijding helpt ons los te laten wat wij beschouwen als ons recht op deze geschenken. God is meer dan bereid om de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor een leven dat geheel aan Hem is toegewijd (Andrew Murray). Zou dat niet reden genoeg zijn om alles aan Hem toe te vertrouwen?
  3. Ontwikkel een 'heet' hart. Jezus zegt: Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. Openbaring 3:15,15. Welke hartsgesteldheid vindt God het ergst? Een koud hart betekent totaal geen gevoel hebben bij de dingen van God. Een lauw hart betekent onverschilligheid. Een heet hart betekent: hoge temperatuur, gekenmerkt door heftige activiteit, emotie of passie. Het is vurig en enthousiast. Dat is het hart van iemand die toegewijd is aan God. Ons hart zou gekenmerkt moeten worden door een door God gegeven, intense passie voor onze Heer.
Hoe zouden jij en ik de toestand van ons hart omschrijven? Goed om de komende dagen stil te staan bij de vraag of ons hart Hem wel echt volledig is toegewijd en eventuele zonden te belijden. Bid om hernieuwde passie en een vurig hart voor Hem!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden zeker gewaardeerd.