dinsdag 26 november 2013

Christus gaat voor

Als je vanmorgen misschien weer bent opgestaan met lood in de schoenen omdat er weer zoveel taken wachten, of je bent opgestaan met een blij gemoed.. in beide situaties is het volgende lied zo prachtig.

Begin de dag met Hem. Hou je blik op de Heere gericht en wees sterk in Zijn kracht!

vrijdag 8 november 2013

Elkaar tot zegen zijn

Alweer een tijdje geleden bekeek ik de volgende video, waar Elseline Hite onderwijst over hoe je als vrouw tot zegen kunt zijn in je huwelijk, voor je man. Ook hier komt naar voren wat zo belangrijk is, het gebed!


Prachtige aansporing om me weer geheel en al aan de Heere en dus ook aan mijn man toe te wijden en voor hem te bidden! Ik heb gemerkt dat dat een enorme positieve uitwerking heeft op mijn liefde voor hem, zijn liefde voor mij, de rust en vrede in ons huis, onze gesprekken, ons leven met God.

Mirjam van www.geloof-huwelijk-gezin.blogspot.com maakte speciale gebedskaartjes (zie link). Ik heb ze in mijn keuken hangen aan het messenblok ;-). Het kan een richtlijn zijn om voor alle facetten van het leven van je man te bidden.
Het boek 'de kracht van de biddende vrouw' is ook een absolute aanrader. 

Gebed voor onze man is zo belangrijk en zal zijn uitwerking niet missen. Kom, laten we ons opnieuw toewijden en de zegen van de Heere verwachten!

woensdag 6 november 2013

Een hart toegewijd aan gebed

Op verschillende wijzen word ik de laatste tijd bepaald bij het onderwerp 'gebed'. En ik geloof dat de Heere mij daarin iets te zeggen heeft. Laatst was ik bijvoorbeeld bij een vrouw uit de gemeente op de thee om samen te praten over ons leven met de Heere. Wat een fijn bezoekje was dat! Voor mij een enorme bemoediging om te horen hoe zij leeft met de Heere en welke vreugde dat geeft. Ze vertelde o.a. over haar gebedsleven en daarin moest ik toegeven dat mijn gebedsleven niet zo fit is als ik zou willen. Haar enthousiasme heeft me echter aangespoord om meer te bidden.
In ons wekelijkse bijbelstudiegroepje van de JV behandelden we laatst het thema 'Voorbede'. Prachtig om te zien welk effect voorbede heeft.

Het volgende hoofdstuk in 'Vrouw naar Gods hart' gaat ook over gebed. Elisabeth noemt een aantal zegeningen die voortvloeien uit het gebed. Herken je van deze zegeningen in jouw leven?

Zegen #1 Een diepere relatie met God. 
Gebed doet je geloof toenemen. Je ziet hoe God gebeden verhoort en je verwondert je erover. Gebed leert ons dat God altijd dichtbij is. Door ons toe te wijden aan gebed ervaren we Zijn nabijheid. Gebed leert ons niet in paniek te raken. Gebed biedt je de mogelijkheid je zorgen los te laten. 1 Petrus 5:7 worden we aangespoord onze bekommernissen op Hem te werpen. Corrie ten Boom zei zo mooi:
Zoals een kameel knielt voor zijn meester om hem de kans te geven hem zijn last af te nemen, zo moeten wij ook knielen en de Meester gelegenheid geven onze last van ons af te nemen.
Zegen #2 Heiliging
We kunnen God bidden om hulp voor het nalaten van bijvoorbeeld verkeerde gewoonten. Maar veel krachtiger is het belijden van onze zonden. "Heer, ik erken dat ik geroddeld heb en dat dit zonde is." "Heer, ik belijd dat ik wrok koesterde tegen die persoon. Het is verkeerd. Wilt U het uit mijn leven wegnemen?" De Heere doet het. Belijden is hetzelfde zeggen als Hij ervan zegt. Laten we maar eerlijk zijn. God zegent dat! Hij bekrachtigt dan de heiliging door Hemzelf gewerkt.

Zegen #3 Zekerheid in het nemen van beslissingen
Hoe vaak nemen we geen beslissingen op basis van hoe we ons op dat moment voelen? Het is goed bij élke beslissing te bidden. Het principe 'geen beslissing zonder gebed' weerhoud ons ervan ons ergens in te storten, het behoed ons ervan mensen te (willen) behagen en later te twijfelen of een besluit wel een goed besluit was. Een vrouw naar Gods hart is een vrouw die Zijn wil doet - niet haar eigen wil.

Zegen #4 Betere relaties
Gebed voor onze dierbaren of mensen om ons heen versterkt onze relatie met hen. Want, als we voor die ander bidden kunnen we niet tegelijk bezig zijn met onszelf. Wanneer we onze eigen noden in gebed hebben gebracht, kunnen we daarna op die ander gericht zijn. De persoon waarvoor we bidden kunnen we niet haten. Jezus geeft ons de opdracht om zelfs voor onze vijanden te bidden (Math 5:44). Je kunt de persoon waarvoor je bidt niet veronachtzamen. Je raakt betrokken op haar leven door voor haar in gebed te zijn.

Zegen #5 Tevredenheid
God leert ons tevreden te zijn met datgene wat Hij geeft. Hij geeft ons wat Hij nodig acht. Het is goed alle verlangens bij God neer te leggen. God is ten diepste de volmaakte vervulling van onze behoeften.

Zegen #6 Godsvertrouwen
Veel vrouwen hebben last van weinig zelfvertrouwen of een laag zelfbeeld. Wat hebben jij en ik veel aan Godsvertrouwen wanneer we meer bezig zijn met gebed. Dit vertrouwen is veel beter dan vertrouwen op onszelf! Wanneer wij bidden en keuzes maken die God eren, vult de Hij ons met Zijn kracht. Als we ons toeleggen op gebed zullen we merken dat onze bekers gaan overvloeien en het leven van andere mensen zal raken.

Zegen #7 De bediening van gebed
Gebed heeft macht de levens van anderen te veranderen. Kerken te veranderen. Gezinnen te veranderen. Steden te veranderen. Gebed is een (héle belangrijke) bediening! Wat je bijvoorbeeld vaak leest is dat de 'groten' in onze kerkgeschiedenis vaak biddende moeders hadden. Laten we de kracht van het gebed niet onderschatten, maar beginnen met het trouw en volhardend gebed. Gebed is onzichtbaar, maar wel de motor van het Koninkrijk!

Wat helpt is een gebedsdagboekje. Binnen ons bijbelstudiegroepje houden we sinds kort ook een gebeds- en voorbedeboekje bij. Het is een enorme zegen om te zien dat God gebeden verhoort! Bid bij elke gelegenheid en op elke plaats. Want..

Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Jak 5:16