maandag 30 december 2013

Een hart dat gehoorzaamt

Als wij vrouwen naar Gods hart willen zijn, zijn er een aantal belangrijke speerpunten. Toewijding aan God, toewijding aan Zijn Woord en toewijding aan gebed bespraken we al. Hieraan moet gehoorzaamheid worden toegevoegd. Het hart waarin God behagen heeft is een hart dat altijd inschikkelijk is, dat ten opzichte van Hem en Zijn geboden bereidwillig en ontvankelijk is – een hart dat gehoorzaamt.

Uit gehoorzaamheid blijkt onze liefde voor God
Elisabeth bespreekt in dit hoofdstuk de verschillen tussen een ongehoorzaam en een gehoorzaam hart in het voorbeeld van koning Saul en koning David. David was van harte bereid te gehoorzamen, terwijl Saul tevreden was met het uiterlijk vertoon en het brengen van de juiste offers. David hield zich bezig met het doen van Gods wil, terwijl Saul alleen geïnteresseerd was in zijn eigen wil. Hoewel David bekend stond om zijn dapperheid, bleef hij nederig en afhankelijk van God. Saul was echter trots en vertrouwde op zijn eigen vaardigheden, wijsheid en kracht.

God roept ons op om goed op ons hart te letten. In Spreuken 4:23 staat: Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wanneer we ons hart bewaren, behoeden en bewaken, dan zullen we leren alle kwesties van het leven op Gods manier af te handelen. Dan zullen de uitingen gericht zijn op Hem!

Concentreer je op het doen van het goede. En als je niet zeker weet of datgene wat je wilt gaan doen goed is, wacht dan net zo lang tot het wel duidelijk is. Bid erover, bestudeer het Woord, raadpleeg anderen. Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde.” Jak 4:17. Het is belangrijk om het juiste te doen!
Houd op met het doen van verkeerde dingen. Train jezelf hierin. Trap op de rem als je merkt dat je iets doet wat niet goed is. Denk aan roddel, lelijke gedachten, boosheid.. stop direct en maak dat je weg komt. Roep de Heere aan. Hij geeft je kracht in welk gevaar of welke verzoeking je ook bent beland (Hebr 2:18).
Belijd elke zonde. In Christus hebben we volkomen vergeving van onze zonden. We blijven echter zondigen. Daarom is het zo nodig om onze zonde direct te belijden, maar óók na te laten (Spreuken 2:13). God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
Maak dingen met andere mensen in orde. Als we andere mensen gekwetst hebben, moeten we het ook met hen in orde maken en ons verkeerde gedrag belijden.
Ga zo snel mogelijk verder.. Want de duivel zal ons willen aanklagen. Richt je op de waarheid uit Gods Woord en vervolg met blijdschap je weg.

Is onze wil al aan Hem overgegeven? Is er die bereidheid om in alles gehoorzaam te zijn aan Hem?

 Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.

Deel 1, namelijk ‘Het jagen naar God’ is afgerond. Vanaf volgende blogpost beginnen we aan deel 2, namelijk ‘Het najagen van Gods prioriteiten’.

1 opmerking:

Reacties worden zeker gewaardeerd.