Crucified with Christ

Als ik terugkijk naar alles
waarvan ik dacht dat het leven was,
ben ik verbaasd welke prijs ik verkoos te betalen.
En dan te bedenken dat ik heb genegeerd
wat er werkelijk toe deed,
omdat ik dacht dat het offer te groot zou zijn.

Maar toen ik uiteindelijk het punt van overgave had bereikt,
merkte ik dat het kruis mij riep.
Ondanks dat het nodig was om te sterven
om zo te kunnen overleven,
voelde ik mijzelf nog nooit zo levend.

Refrein
Omdat ik gekruisigd ben met Christus, leef ik.
Niet ik, maar Christus die in mij leeft!
Zijn kruis zal nooit meer vragen dan ik kan geven.
Want het is niet mijn, maar Zijn kracht.
Er is geen groter offer 

Want ik ben met Christus gekruisigd 
en nu leef ik!

Als ik de Heiland hoor roepen voor het dagelijks sterven
zal ik mij buigen onder het gewicht van Golgotha.
Zullen mijn handen zich overgeven aan
Zijn doordringende doel
Dat houdt mij bij het kruis
en het bevrijdt mij.

Ik zal roemen in de kracht van het kruis.
De dingen welke ik als winst beschouwde, tel ik nu als verlies.
En ik zal mijzelf identificeren met Zijn lijden.
En door Zijn opstandingkracht leef ik!

Phillips, Craig & Dean (zie het fimpje links)

Reacties

Een reactie posten

Reacties worden zeker gewaardeerd.