dinsdag 4 februari 2014

Geliefd

Weet je wel dat je, wanneer je door Christus bloed gewassen bent, een zeer kostbaar en geliefde dochter of zoon van God de Vader bent..

Pinterest

'Ja, natuurlijk weet ik dat', zeg je misschien. Ik weet het ook, met mijn verstand. Alleen is dat lang niet altijd iets waar ik bij stil sta en hou ik mezelf vaker voor dat ik toch wel erg faal en die liefde van Hem niet verdien. Gevoelens versterken dit vaak ook nog eens. Het is zo belangrijk te weten hoe God naar ons kijkt én dat we leren door Zijn ogen onszelf te zien. Dat we de waarheid kennen, want díé maakt ons vrij.

Als moeder hou ik erg veel van mijn kleine meisje (natúúrlijk :-)). Ik ben verrukt over haar ontwikkelingen en ben verwonderd als ik zie hoe ze, hoe klein ook, steeds meer dingen snapt. Als die grote donkere ogen me aankijken smelt ik weg. Voor die liefde hoeft zij niets te doen. Die liefde verdraagt het als ze ongehoorzaam is en dingen doet die ze niet mag doen. Die liefde offert zich op als ze midden in de nacht huilend wakker wordt omdat haar kiesjes door komen en ze daar last van heeft. Die liefde stelt me in staat om mezelf aan de kant te zetten en het allerbeste voor haar te zoeken.

Mijn liefde is slechts een afspiegeling van de liefde van God. Als ik probeer te bedenken hoe groot Zijn liefde is, kan ik daar niet bij. Het is te groots. Te wonderlijk. Zijn liefde gaat nog zoveel verder dan ik ooit kan bevatten. Zijn gevoelens van genegenheid voor mij en jou zijn zo ongelooflijk diep.

Pinterest

Wat een zegen als je je geborgen mag weten in Zijn liefde!

Bijbelteksten
 • Laat Hij mij kussen met de kussen van Zijn mond, want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Hooglied 1:2 
 • De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich. Zefanja 3:17 
 • Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. Johannes 15:9
 • En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is. Romeinen 5:5 
 • God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Romeinen 5:8 
 • Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Romeinen 8:38,39 
 • Ten slotte, broeders, verblijd u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. 2 Korinthe 13:11 
 • Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. 1 Johannes 4:8,9

4 opmerkingen:

 1. Wat een mooie Bijbelteksten op het eind.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het is mij te wonderbaar, ik kan er niet bij :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Mooi;-) De liefde voor je kinderen is inderdaad een goed voorbeeld om de liefde van God uit te drukken. Bij Hem gaat het alleen nog veel dieper....En wij houden al zoveel van onze kinderen, hoeveel houdt Hij dan inderdaad van ons! Goed om die waarheid in je hart te bewaren!
  Liefs Annemarie

  BeantwoordenVerwijderen

Reacties worden zeker gewaardeerd.