Heer, maak mij...

Heer, maak mij
tot een instrument voor Uw vrede.

Waar haat is, laat mij liefde zaaien
Waar krenking is, vergeving
Waar twijfel is, geloof
Waar wanhoop is, hoop
Waar duisternis heerst, licht
Waar droefheid is, vreugde

O Goddelijke Meester,
geef dat ik niet zozeer verlang
troost te ontvangen als troost te schenken
begrepen te worden als begrip te hebben
bemind te worden als te beminnen

Want het is in geven dat wij ontvangen
in vergiffenis schenken dat wij vergeven worden
en in sterven dat wij geboren worden tot het eeuwig leven

Sint-Franciscus

Reacties