maandag 24 maart 2014

Ware vreugde

Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Psalm 37

Wat kunnen verlangens ons bezig houden. We strekken ons ernaar het te verkrijgen waar we op wachten. Misschien bidden we er wel voor. Misschien zoeken we beloften in de bijbel. We delen het met broers en zussen (allemaal goed overigens!). Misschien is het wel een heel goed verlangen. Alleen.. voor je het weet ben je helemaal gericht op de wensen van je eigen hart. Wanneer vervulling van die verlangens uitblijft, kunnen er zelfs gedachten komen die doen geloven dat je nooit gelukkig zult zijn. Word je moedeloos of neerslachtig.


En dan is God daar. Hij verlangt óók! Wat dan? Dat we onze vreugde éérst in Hem zullen vinden. Dat we ons verheugen in Hem. In Zijn goedheid. In Zijn wezen. In Zijn genade. In Zijn rijkdom. In Zijn genegenheid. In Zijn leiding. In Hemzelf!

O God, U bent mijn God! 
U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, 
mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water. 
Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd, 
Uw macht en Uw heerlijkheid gezien. 
Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven; 
daarom zullen mijn lippen U prijzen.
 Zo zal ik U loven in mijn leven, 
in Uw Naam zal ik mijn handen opheffen. 
Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden; 
mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. 
Psalm 63:2-6


God kent ons hart. Hij weet dat we ten diepste honger hebben en verzadiging zoeken. Dat ons hart leeg is.. Dat onder onze verlangens misschien wel een hunkering naar erkenning, liefde, zingeving ligt. Of wat dan ook. Gods vervulling gaat echter dieper dan het tegemoet komen aan onze verlangens. Strek je daarom uit naar Hem. Hij alleen kan je hart geven wat het verlangt. Hij wíl het ook. Hij wil dat Zijn kinderen hun vreugde in Hem zullen vinden (en niet in allerlei andere dingen). Laat daarom los dat wat jou beheerst. Bid en Hij zal geven. Soms zelfs zo, dat je het misschien wel uitroept: "Heer, het is genoeg! Ik kan niet meer aan!" Overvloeiende bekers..

Ik denk dat al onze aardse verlangens daar bij verbleken. Ik weet het eigenlijk wel zeker.

vrijdag 21 maart 2014

End of the spear

In onze zoektocht naar mooie christelijke films stuitten we op 'End of the spear'. Een prachtig verhaal waar een groep van vijf missionarissen een zoektocht begint naar de Aucas, een agressieve stam die in de jungle van Ecuador woont. Aanvankelijk lijkt alles goed te gaan, maar de missie eindigt in een bloedbad: de Aucas slachten de voltallige groep missionarissen af. Toch beslissen enkele familieleden om naar de jungle te trekken en vriendschap te sluiten met de stam. Ze bereiken de stam en delen het evangelie van Jezus Christus. Dat verandert hun leven van agressieve bloedvergieters in zachtmoedige, eerlijke mensen die leren leven van genade.

 
Een ontroerende film, waarin duidelijk wordt hoe groot de kracht van het evangelie is. Het maakt je bewust van de nood in een wereld die Jezus niet kent. Zie de trailer (1ste, verder een afspeellijst van video's die met deze film en het waargebeurde verhaal te maken hebben). Een aanrader!

dinsdag 18 maart 2014

Een hart dat liefheeft

Wek de jonge vrouwen op hun man lief te hebben. Titus 2:4 

Het is Gods bedoeling is dat, na God, onze man de eerste plaats in ons hart inneemt. In deze tekst uit Titus wordt voor liefhebben het woord Phileo gebruikt, waarmee ‘vriendschappelijke’ liefde wordt bedoeld, een liefde waarmee we onze man koesteren, van hem genieten op hem gesteld zijn! We moeten onze man beschouwen als onze beste vriend en liever bij hem willen zijn dan bij welke andere persoon dan ook.


Ja, maar hoe?
Besluit je man tot je allereerste prioriteit te maken. De relatie met hem is belangrijker dan die met onze ouders, vrienden, buren, broers of zussen, een beste vriendin of onze kinderen. Onze man moet onze nummer 1 zijn – en dat moeten hij en andere mensen ook weten. Verkies hem boven alle andere relaties. Daarnaast is het liefdevol als we onze man regelmatig verwennen. Elisabeth geeft hiervoor 9 tips.
  1. Bid dagelijks voor hem Gebed van een rechtvaardige vermag veel. Bid voor concrete punten, zoals zijn geestelijke groei, zijn (geestelijk) leiderschap, zijn werk, verleidingen enz. Waar je schat is, daar is ook je hart. Bidden voor hem helpt je ook op hem gefocust te zijn 
  2. Plan regelmatig iets voor je man Dingetjes die hem helpen (zoals een knoop aannaaien of versleten sokken vervangen voor nieuwe), speciale maaltijden koken, momentjes samen en af en toe een etentje zijn hiervan voorbeelden. 
  3. Bereid je dagelijks voor op de komst van je man Maak het huis aan kant als je weet dat hij bijna thuiskomt, fris jezelf op en zorg voor een warm welkom. Begin niet gelijk met allerlei vragen of de beproevingen die je die dag hebt doorstaan. Dek de tafel en zorg ervoor dat je niet aan de telefoon bent. Laat merken dat je écht blij bent dat je man thuis komt. 
  4. Behaag je man Dit betekent dat je aandacht hebt voor zijn wensen, verlangens en aversies en daar zoveel mogelijk op probeert in te spelen. 
  5. Bewaak je tijd met je man Probeer zoveel mogelijk met hem samen te zijn en zo te investeren in de belangrijkste relatie. Ook als dit ten koste gaat van andere goede dingen. 
  6. Heb je man in lichamelijk opzicht lief De bijbel spreekt over het niet onthouden van gemeenschap met onze man. Dit betekent dat we begrip mogen hebben voor zijn verlangens en hieraan zoveel mogelijk tegemoet mogen komen. 
  7. Reageer positief op je man Positief reageren creëert een niet-bedreigende sfeer. Probeer eens wat vaker te reageren met ‘prima!’ of ‘geen probleem!’ in plaats van je te verzetten tegen zijn ideeën. 
  8. Prijs je man Laten we ervoor kiezen om nooit negatief te spreken over onze man. In plaats daarvan is het goed om hem te prijzen. Dit is een van de manieren om zaadjes van liefde voor hem in je hart te planten. 
  9. Bid zonder ophouden Een vrouw naar Gods hart is een vrouw die bidt, op vele momenten van de dag. God zal je zo in staat stellen de liefdevolle steunende vrouw te zijn die Hij wil dat je bent.
Geef gehoor aan de opdracht van God om je man lief te hebben. Wat is er heerlijker dan hem te laten merken hoezeer je op hem gesteld bent? Het zal je huwelijk alleen maar mooier maken. Geniet van de liefde!

dinsdag 4 maart 2014

Rust

We zijn weer thuis na een fijn weekend in Grönebach. Het was heerlijk om even afgesloten te zijn van de buitenwereld (geen internet, mail, whatsapp) en te genieten van de prachtige natuur en mee te leven in de kleine woongemeenschap van stichting Heilbron. De reden van ons bezoek was de verhuizing van onze lieve vrienden Jacob-Jan en Tamara Matze. Zij maken vanaf deze week onderdeel uit van de leefgemeenschap en wonen in het pand dat sinds een aantal maanden tot beschikking van stichting Heilbron is gesteld. Zie voor meer informatie hun weblog
In het pand worden ook conferenties georganiseerd en zal er in september een fulltime Bijbelschool starten. Daarnaast is er de Herberg voor vermoeide of verslaafde mensen om een aantal weken intern te gaan en is er de mogelijkheid om retraite te houden.


Die rust van daar willen we hier thuis vasthouden. En dat is nog een hele kunst temidden van al die dagelijkse beslommeringen die weer op je af komen en al die dingen die nog geregeld moeten worden.
Daarnaast besef ik dat ik als vrouw en moeder een grote invloed heb als het gaat om de rust en vrede in huis. Onverdeelde liefde een aandacht voor mijn kostbare meisje (dus telefoon weg), op vaste tijden eten en slapen en discipline in stille tijd, het doen van mijn huishouden en het ontzorgen van mijn man. Niet teveel afspraken plannen en tijd voor elkaar en voor God. Met een beetje extra inspanning, alertheid en soms nee zeggen moet het lukken (en vallen is niet erg, als we maar weer opstaan).