Houd de cirkel gesloten

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1:9

Ieder van ons doet zonde. Corrie ten Boom leert mij in haar boekje 'Zwerfster voor God' dat de cirkel van Gods volmaakte liefde en vergeving doorbroken wordt op het moment dat wij zondigen. 
"Op het moment dat een christen in het licht wandelt en het bloed van Jezus Christus hem reinigt van alle zonden, wordt zijn leven een gesloten cirkel die hem beschermt tegen alle duistere machten van buitenaf. Maar, als er onbeleden zonden zijn in het leven, dan is die cirkel niet gesloten. Er zit een gat in en daar kunnen duistere machten door binnenkomen."

Soms denken we er niet gelijk aan het aan God te belijden. Maar dit is wel heel belangrijk! Hoe eerder, hoe beter het is. Dan wordt de cirkel weer gesloten en dan pas kun je weer tot zegen zijn voor je omgeving. 
En als je niet weet of er zonden in je leven zijn, vraag dan God om je die zonden te laten zien. Ik herinner me een jaar of 4 geleden dat ik het hoofdstuk over 'Zonde belijden' uit het boek Geestelijke groei las en ik God vroeg mij onbeleden zonden te laten zien. Hij deed dat! Op het moment dat ik mijn ogen opende fietste er door de straat een meisje waardoor ik als kind veel was dwars gezeten. Ik was nu niet meer bang voor haar, maar ergens diep zat wel boosheid over haar daden. Er kwamen nog wel meer dingen. Ik bracht alles bij God. Hij nam het volledig weg! Hij geeft Zijn vergeving zonder voorwaarden! Het is heerlijk om van genade te leven. Geen zonde is te groot voor Hem.


Zijn er in jouw leven onbeleden zonden? Blijf niet langer rond wandelen met spijt over uitspraken. Stop met verontschuldigingen richting jezelf of anderen. Breng het bij God. Eerlijk en nederig. Hij werpt ze, zoals Corrie dat zo mooi zegt, in de diepste oceaan en zet daar een bordje bij: 'Verboden te vissen!'

Reacties

Een reactie posten

Reacties worden zeker gewaardeerd.