zondag 11 mei 2014

Een hart dat trouw bidt

Wat, mijn zoon, en wat, zoon van mijn schoot, ja, wat zal ik je aanraden (of zeggen), zoon van mijn geloften? Spreuken 31:2
Deze tekst onthult de diepe zorg die een moeder heeft voor het welzijn van haar kind. Deze zoon van haar geloften (=zij heeft om hem gebeden en hem aan God toegewijd) is het onderwerp van haar dagelijkse gebeden en toewijding. Een bijbelcommentaar zegt het zo: “Moederlijke onderwijzing en toewijding voorzien in … het eerste bijbrengen van geestelijke lessen, de vastbesloten toewijding van haar kind aan de dienst van God, en herhaald en hartstochtelijk gebed ten behoeve van haar kind. Haar kind is niet alleen haar nageslacht; hij is de ‘zoon van haar geloften’, degene aan wie zij haar meest vurige vroomheid besteed heeft.”

 
Het onderwijzen van Gods woord aan onze kinderen is belangrijk; het is echter niet genoeg. We moeten ook mét God óver onze kinderen spreken. Daarbij is het belangrijk om zelf een rechtvaardige wandel te ontwikkelen, opdat we op effectieve wijze zullen kunnen bidden voor onze kinderen. Gebed van een rechtvaardige moeder vermag veel.

Verlang jij er ook zo naar dat je kinderen de dierbare Heiland van harte lief zullen krijgen en Hem hun leven zullen toewijden? Ook al kunnen we daarin als ouders veel betekenen, wij kunnen hun harten niet veranderen. Maar God wel! Laat dat ons aansporen om veel voor onze kinderen te bidden. Er zijn voorbeelden van biddende moeders waarop een geweldige uitwerking volgde. Een voorbeeld is de vrouw waarvan haar zoon helemaal van ‘het pad’ af was. Ze besloot elke dag haar lunch over te slaan en in plaats daarvan een uur voor haar zoon te vasten en te bidden tot God tot hem doordrong. We beseffen vaak niet hoe krachtig het gebed is en dat daarin aanhouden zoveel kan bereiken.

Naast bidden is het voorleven van onze toewijding aan de Heere ook een erg belangrijk aspect. We mogen onze kinderen laten zien wat werkelijk onze prioriteit heeft. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het trouw bezoeken van kerkdiensten en daar samen met elkaar naar uitzien. De kinderen naar de zondagsschool en andere activiteiten in de kerk brengen, waar ze in het juiste klimaat zijn en Gods zegeningen kunnen ontvangen. Al dit soort dingen werken mee aan de geestelijke vorming van onze kinderen.
“Aan deze kant van de hemel weten we nooit precies wat onze gebeden voor onze kostbare kinderen hebben uitgewerkt. Het is aan God om te werken in het hart van onze kinderen, maar het is aan ons om Gods principes tot de onze te maken. Gods manier van opvoeden vergt tijd en toewijding en soms zal de passie die nodig is om vol te houden verzwakken. Hou voor ogen dat jouw trouwe en consequente beslissingen om je kinderen op te voeden in de vreze des Heren effect zal hebben. Daarnaast is God de bereidwillige en competente Compagnon wanneer jij je kinderen opvoedt met als doel dat ze Hem zullen leren kennen, liefhebben en dienen.”

2 opmerkingen:

  1. Heel mooi, over het gebed! Weet je nog uit welk boek van Elizabeth George je dit hebt?

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. Ha Ariëlla, dit hoofdstuk komt uit het boek 'Vrouw naar Gods hart' ;-).

      Verwijderen

Reacties worden zeker gewaardeerd.