maandag 30 juni 2014

Broedergesprek over de doop

Stichting Heartcry en het platform Geloofstoerusting hebben de handen ineen geslagen en samen een broedergesprek georganiseerd tussen ds. M. Ezinga en ds. G.A. van den Brink over de doop. Wij hebben het teruggekeken en vonden het heel waardevol zo eens van beide kanten te horen waarom men wel of niet voor de kinder- of geloofsdoop kiest. Daarnaast was het mooi om te zien dat zij elkaar, ondanks hun verschillen, liefhebben en elkaar vinden in datgene wat het allerbelangrijkste is.

Aanrader!zondag 15 juni 2014

Een hart dat overstroomt van moederliefde

Opdat zij de jongere vrouwen opwekken […] hun kinderen lief te hebben. Titus 2:4

Het is Gods wil voor ons dat wij moeders warm, hartelijk en liefdevol zijn voor onze kinderen. Ook in deze tekst wordt het woord philio gebruikt (net als voor onze man), wat vriendschappelijke liefde inhoudt. Een liefde die geniet van onze kinderen, een liefde die hen graag mag.

Elizabeth geeft enkele ideeën om deze vorm van liefde in de praktijk te brengen.

1. Een hart dat bidt
Het grootste geschenk van liefde dat wij onze kinderen kunnen geven, is het geschenk van het gebed. Het zal tot grote zegen zijn voor hen en ze zullen een steeds grotere plek in je hart krijgen.

2. Een hart dat voorziet
Als moeder voorzie je in wat je kostbare gezin dagelijks nodig heeft – voedzame maaltijden, schone kleren en een veilig huis. Al is het huishouden misschien niet je liefste bezigheid, juist daarin komt je moederliefde tot uiting. Jezelf aan de kant zetten door te voorzien in hun fysieke behoeften.

3. Een hart dat blij is
De sfeer thuis creëer je door je houding. Spreuken 31:25b zegt: Zij lacht de komende dag toe. Zorg ervoor dat je, telkens wanneer je je kinderen ziet, je begint te ‘stralen’ van enthousiasme door middel van je gezichtsuitdrukking en intonatie. Ze zullen zich zeker en geliefd voelen!

4. Een hart dat geeft
Geef, omdat het je taak is. Er is iemand die de gezinsherinneringen creeert, het gezin vormt tot een prachtig kunstwerk, die het huis maakt tot een thuis, die bidt, die verrassingen voorbereid, die het gezin beschouwd als de moeite waard om voor te vechten.
Geef ook overvloedig. Wat je als moeder zaait, zul je oogsten. Zaai je geduld, vertrouwen op God, vriendelijkheid enz. – dan kun je dat terugverwachten.
Geef zonder iets terug te verwachten. We moeten geen zelfzuchtige motieven hebben bij het geven. We dienen, omdat God ons dat vraagt. Niet om complimentjes, dankbaarheid, erkenning of goed gedrag. 

5. Een hart vol plezier
Wonen in jouw huis zou voor iedereen een feestje moeten zijn. Maak samen plezier en ontwikkel een gevoel voor humor. We kunnen bijvoorbeeld leren van het moment dat Jezus tegen Petrus sprak in Joh 21:15-17. Hij koos ervoor dit ná de maaltijd te doen. De maaltijd liet Hij een tijd zijn van fysieke versterking en plezierig samenzijn. Hoe doen wij dit in onze gezinnen?

6. Een hart dat feestviert
We moeten moeders zijn, we moeten onze plicht vervullen. Dat is de eerste mijl van onze taakomschrijving. Waarom zouden we geen extra mijl lopen, zoals staat in Matt 5:41, en alles wat we doen tot iets bijzonders maken?

7. Een hart dat een voorkeursbehandeling geeft
Titus 2:4 leert ons dat onze man en kinderen belangrijker zijn dan alle menselijke relaties. “Geef niets aan anderen wat je niet eerst thuis hebt gegeven.” Het is zo gemakkelijk om het beste wat we hebben aan relatief onbekende mensen te geven en onze gezinnen de restjes toe te werpen. Geef je kostbare gezin in alles de eerste prioriteit.

8. Een hart dat op de juiste dingen is gericht

We kunnen niet op onze kinderen gericht zijn en tegelijkertijd op anderen. Zorg ervoor dat je beschikbaar bent als je kinderen thuis komen en dat ze het voorwerp van je aandacht zijn.

9. Een hart dat aanwezig is
Geen geldbedrag kan ooit op tegen de waarde van onze aanwezigheid thuis. Niets is te vergelijken met het samen zijn met je gezin, je kinderen te helpen naar bed te gaan, met ze te lezen, bidden en een nachtzoen te geven. Thuis zijn is zo kostbaar voor je kinderen.

10. Een hart dat stil is
Het is niet goed om negatief te spreken over onze kinderen. Spreuken 31:26 zegt: Zij doet haar mond open met wijsheid, onderricht uit genegenheid ligt op haar tong. En ‘de liefde bedekt alle overtredingen’ (Spr. 10:12). Een liefhebbende moeder met een stil hart brengt nooit enige schadelijke of kritische informatie over haar kinderen naar buiten, maar houdt vol respect haar mond over de moeilijkheden die ze tegenkomt. Gods oplossing voor alle uitdagingen die we tegenkomen in het opvoeden van onze kinderen zijn de ‘oude vrouwen’ uit Titus 2:3. Zoek een oudere dame (uit de gemeente) en praat met haar – en God – over je moederschap en stel je vragen over hoe je die ontzagwekkende verantwoordelijkheid en dat gezegende voorrecht kunt vervullen met een hart vol liefde voor je kinderen.

Lieve moeder, wat een zegen om voor onze kinderen te kunnen bidden, een uitdaging onze kinderen op te voeden in de vreze des Heeren, een vreugde om thuis die liefdevolle, blije en plezierige sfeer te creëren. Stroomt jouw moederhart al over van liefde? Gods taakomschrijving is niet altijd makkelijk, maar weet dat alle dingen mogelijk zijn door Christus Die ons kracht geeft (Fil 4:13)!