zaterdag 16 augustus 2014

Het creëren van een thuis.. (2)

“Wijze vrouwen bouwen hun huis op, maar een die zeer dwaas is, breekt het met haar handen af.” Spreuken 14:1

We zijn aangekomen bij het thema ‘haar huis’. Juist ook dit onderdeel in het boek heeft mij persoonlijk visie gegeven (iets wat ook nodig was) op mijn huis opzich, huishouden en het creëren van een vredevolle, veilige en fijne plek in deze dolgedraaide wereld.


Ons huis kan een stukje hemel op aarde worden voor ons geliefde gezin en alle andere mensen die er binnenkomen. Elizabeth somt een aantal bouwstenen op die hieraan bijdragen.
  • Het creëren van de atmosfeer; dit kan worden vergeleken met een thermostaat. Het is erg belangrijk om de temperatuur van ons hart elke dag af te stemmen op Gods hart om zo de lastigere situaties goed aan te kunnen. Een zacht woord van vrede te spreken als de gemoederen oplopen en een goed woord te spreken dat het hart verblijdt als de sfeer verkilt. Als vrouw hebben wij hierin een erg belangrijke rol!
  • Het bouwen van een schuilplaats; wat is het fijn als je man en kinderen ervaren dat thuis een plek is waar het veilig is, waar liefde en warmte is, waar ze tot rust kunnen komen en waar geen druk wordt uitgeoefend. Een counselor concludeerde eens dat ‘een veilig gezinsleven het frustratieniveau en het gevoel van ongemak in het leven van een kind vermindert. Het voorziet hem van het vermogen om op effectievere wijze om te gaan met spanningen’.
  • Vermijd het negatieve; wij vrouwen zijn ook in staat om ons huis af te breken. Een van de voorbeelden is het afbreken door (vernietigende) woorden tegen onze man of kinderen óf over hen tegen anderen. Daarnaast kan passief zijn ook bijdragen aan afbreuk, door bijvoorbeeld veel tijd te besteden aan dingen die niet (zo) belangrijk zijn (vriendinnen, Facebooken, shoppen, telefoongesprekken e.d.) en/of door het verwaarlozen van taken in het huis.
Het is belangrijk om te beseffen dat wijsheid bouwt, zoals Spreuken 14 omschrijft. Het is een (prachtige) opdracht van God ter ere van Hem, een levenslange taak voor ons vrouwen. Bouwen wil zeggen dat we te allen tijde houdingen en daden vermijden die niet opbouwend zijn en daarentegen ons uitstrekken naar alles wat ons gezin wel opbouwt.

Daarnaast is het belangrijk dat je het besluit neemt om je huis te willen bouwen tot een thuis. Jezelf toe te wijden om je werk in huis met vreugde (Spr. 31:13) en van harte (Kol. 3:23) te doen. God – Die ons gemaakt heeft en ons het beste kent – wil dat wij van ons huis een thuis maken en Hij zal ons ook helpen dat te doen.