vrijdag 31 oktober 2014

Vol ontferming

Als je van instrumentale muziek houdt, is dit misschien wel wat voor je. De stichting Casa Ruchama (= huis van ontferming) waar ik zitting heb in het bestuur heeft dit najaar een cd uitgegeven. Aan deze cd hebben Martin Zonnenberg (orgel), Marjolein de Wit (dwarsfluit) en Marcel Zimmer (percussie/gitaar) meegewerkt. Zelf vind ik het op zijn tijd heerlijk om dit soort muziek aan te hebben. 

Op de cd staan bekende nummers als:
- Uw genade is mij genoeg (opwekking)
- You raise me up
- Amazing Grace
- Door de wereld gaat een woord
- Hatikwa
- El Shaddai
- Stil (opwekking)
- Blijf bij mij Heer
- Via Dolorosa
- Fluitsolo-Irish
- Nooit meer nacht 

Wat doen we precies?
De stichting Casa Ruchama (= huis van ontferming) heeft ten doel diaconale hulp te bieden aan minder bedeelden in Roemenië. Dit gebeurt door het leveren van voedsel, levensmiddelen, zaaigoed tot materiaal voor zieken en gehandicapten. In Arad is een stuk grond gekocht, waarop drie woningen worden gebouwd voor de opvang van ten minste vijf weesjongeren. Met de aankoop van deze cd steun je ons werk! De cd kost € 12,50 (excl. € 3,- verzendkosten) en je kunt hem bestellen via info@casa-ruchama.nl of door een reactie te plaatsen onder dit bericht.

Klik hier om een paar fragmenten te beluisteren. Daarnaast kun je hier foto's bekijken en meer lezen over ons werk in Roemenië. Ook op Facebook zijn we actief, zie link.

Aanbevolen!

woensdag 29 oktober 2014

Kom naar huis

Ik kom uit een milieu en kerkgenootschap waar zó ontzettend geworsteld wordt met heilszekerheid. Het niet durven aannemen van de Heere, zondag aan zondag onder een prediking waarin zo weinig hoop doorklinkt.. Ik ben dankbaar dat ik er zelf niet zo zeer onder geleden heb op die manier, maar tegelijkertijd voel ik me soms zó ontzettend verdrietig als ik zie dat familie of anderszins gebukt gaat onder dat zware juk van voorwaarden, stappenplannen om misschien ooit uit te komen bij een genadige Jezus.. verscheurend. Juist als je beseft dat de Heere zo genadig en liefdevol is en het offer reeds gebracht is.

Dit lied hoorde ik vanmorgen voor het eerst en het raakte me diep. De tijd die dringt! En niet alleen dat.. maar iedere dag méér zonder Hem is een dag niet geleefd. Zonder Hem is het hopeloos, angstig, onzeker..

Allen die Hem aangenomen hebben heeft Hij macht gegeven kinderen van God te zijn (Joh 1:12)! Geloof, keer je om naar Hem. Wordt gered in Jezus' Naam... Er is nog nooit iemand tevergeefs naar Hem gegaan.

zaterdag 25 oktober 2014

Orde scheppen in de chaos

Ik wil dan dat jonge [vrouwen] …… hun huis besturen. 1 Timotheus 5:14

Ik weet nog dat mijn schoonmoeder in het kraamboek van onze dochter gekscherend bij ‘beroep’ de functie huismanager opschreef ;-). Dat klopt ook wel. Onder andere zij is voor mij echt een voorbeeld in het runnen van haar huishouden. Als moeder met 9 kinderen had zij haar handen vol, maar als ik hoor hoe gepassioneerd ze vertelt over hoe ze het allemaal draaiend hield, dan hang ik aan haar lippen. Ze was en is er erg bedreven in.
Het grappige is dat het woord ‘huismanager’ een heel Bijbels beeld is. Wij vrouwen worden geacht ons huis te besturen en het hoofd te zijn van ons huishouden. We worden elke dag geroepen tot het beheren van dat wat God ons gegeven heeft. Maarten Luther schreef: ‘De grootste zegen… is het hebben van een vrouw aan wie je alles kunt toevertrouwen’.


Hoe scheppen wij als vrouwen orde in de chaos?
- Door ons allereerst te realiseren dat het besturen van ons huis Gods ‘beste’ voor ons is. God vraagt niet of we het leuk vinden en of we er zin in hebben. Hij roept ons eenvoudig op het te doen.
-Ten tweede, besluit om het besturen van je huis serieus te nemen. God gebruikt dit als een leerschool om ons geschikt te maken voor het werk in de gemeente of onze bediening. De mate waarin we toegewijd zijn in onze liefde voor onze man en kinderen en effectief zijn in het besturen van ons huis vormt een indicatie voor de manier waarop we om zouden gaan met een bediening. Wie we thuis zijn, is wie we werkelijk zijn!
- Ten derde, leef alsof jij verantwoordelijk gehouden wordt voor de toestand van je huis en de manier waarop je je tijd gebruikt, want dat is namelijk het geval! Wat zien mensen als ze ons huis binnenwandelen? Volgen we Gods richtlijn? Is er rust, of chaos? Een paleis, of een varkensstal? Elizabeth vergeleek het met het aankomen in een hotelkamer, waar orde en netheid heerste. Ze vroeg zich af bij het invullen van een evaluatieformulier hoe God haar verzorging, maaltijden en management zou beoordelen. Goede vraag!

Twaalf tips voor tijdmanagement
1. Maak een gedetailleerde planning; overzichtelijk en erg behulpzaam (vind ik zelf ook!).
2. Houd je bezig met vandaag; elke dag is op zichzelf belangrijk.
3. Schat elke minuut op waarde.
4. Blijf in beweging.
5. Ontwikkel een routine; dat zal helpen om zo efficiënt mogelijk te werken.
6. Doe aan lichaamsbeweging en volg een dieet; het geeft energie en draagt bij aan een positieve houding en levenslust.
7. Stel jezelf de ‘heft van de tijd’ vraag; als mijn leven afhing van het uitvoeren van deze taak in de helft van de tijd die ik ervoor uitgetrokken heb, welke maatregelen zou ik dan nemen? Neem ze vervolgens.
8. Gebruik bij alles wat je doet een kookwekker; het moedigt aan om er stevig de pas in te houden.
9. Doe de vervelendste klus het eerst; dan blijft’ie niet als een donkere wolk boven je hoofd hangen, maar heb je na deze klus meer energie voor de rest van de taken.
10. Lees elke dag iets over tijdmanagement.
11. Zeg nee; houd je zoveel mogelijk aan je planning door nee te zeggen tegen jezelf en anderen. Stap alleen over op plan B als God je daartoe leidt.
12. Begin de avond van tevoren; bedenk wat je de avond van tevoren alvast kunt doen, bijvoorbeeld het maken van een planning, de tafel dekken voor het ontbijt e.d.

Niet alle tips ben ik van plan op te volgen ;-) maar er zitten goede tips tussen. We moeten voorkomen om in een kramp te leven. Wanneer het ons streven is om beter te worden in het beheren van ons huis en onze tijd, dan is dat al een eerste stap de goede kant op :-). Uiteindelijk zal de vrucht ons motiveren om door te gaan.

woensdag 22 oktober 2014

Je bent waardevol!

Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. Psalm 84:4


Mussen zijn de meest onopvallende en onbetekenende vogeltjes. Ze hebben geen bijzondere veren, geen bijzondere zang. We stoppen ze niet in een volière en kijken niet op of om als we dit soort beestjes zien. Er zitten er bij wijze van 13 van in een dozijn.

Jezus spreekt zelf meerdere malen over dit vogeltje. Bijvoorbeeld in Lukas 12:6 waar staat: "Worden niet vijf musjes voor twee penninkjes verkocht? En niet een van die is bij God vergeten.

Wat een vertroostend beeld. Het onbetekenende wordt door God blijkbaar niet afgeschreven! Het is welkom bij Hem en Zijn altaren (ps 84). Hij heeft aandacht voor juist dit vogeltje, het wordt genoemd vóór de zwaluw. Hij verkiest het onaantrekkelijke bóven het mooie en aantrekkelijke. Wat een liefde! Wat een prachtige les.

Voel jij je wel eens minderwaardig? Voel je je te dik? Niet knap? Niet intelligent? Voel je je een grijze muis? Weet juist dan: je bent zó waardevol! God, die zelfs de kleine en onbetekenende musjes verzorgt, heeft oog voor jou persoonlijk. Dat staat ook in Mattheus 10:31: "Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven."

Als je jezelf zo mag leren zien, dan zal het resultaat 'dankbaarheid' zijn. Dankbaarheid om wie Hij is! Ons bestaansrecht ligt in Hem. Onze zekerheid ook. Zoek die dan niet langer in bevestiging van andere mensen en ook niet in prestaties van jezelf. Waardering en succes van vandaag kan morgen omgeslagen zijn. Ons gevoelsleven is net zo min vast en zeker. Alleen het Woord van God is dat. Bouw en vertrouw op Hem!

Het beeld van de musjes kwam uit deze preek van ds. M.M. van Campen.

zaterdag 11 oktober 2014

Hart voor het gezin


Per vandaag is de website van een nieuw initiatief online: Hart voor het gezin! Op de intro van de website staat:

Hart voor het gezin wil door het geven van onderwijs en toerusting bijdragen aan godvrezende relaties en huwelijken. Door middel van het beschikbaar stellen van literatuur/filmmateriaal en het verzorgen van lezingen, conferenties, trainingen en pastorale zorg moedigen we christenen aan tot een heilige levenswandel. Voor mannen, vrouwen en jongeren in het vormen van een relatie, voor vrouwen en mannen in hun huwelijk, voor vaders en moeders in het opvoeden, voor jongeren in het opgroeien en zelfstandig worden en voor singles om toegewijd aan de Heere te leven.

Vanuit Lukas 1 vers 17 verlangen de initiatiefnemers van 'Hart voor het gezin' om het hart van de vaderen (en moeders) te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. We onderscheiden zes thema’s die elk vanuit een aparte werkgroep worden vormgegeven. De leden van de werkgroep zijn biddend en met zorg gekozen, want zij zijn de vertegenwoordigers van Hart voor het gezin. Hun verschillende achtergronden en ervaring op de desbetreffende thema's, maakt dat ze weten waar ze het over hebben en tot zegen kunnen zijn van anderen. 

De thema's die 'Hart voor het gezin' behandelt zijn: single, relatievorming, huwelijk, man/vader, vrouw/moeder en opvoeding/geloofsoverdracht. De moeite waard om eens een kijkje te nemen!