zondag 3 mei 2015

Waar is jouw hart (nog) vol van?

Ik werd vorige week door een vriendin getipt over een lezing en terwijl ik de grenen kledingkast voor mijn oudste in de grondverf zette, beluisterde ik 'm. Heerlijk is dat, een lezing luisteren tijdens een dergelijke grotere klus. 
Foto van Pinterest
Een soort samenvatting van de lezing deel ik graag hier. Ook fijn voor mezelf om het weer even op een rijtje te zetten :-). Voor de gehele lezing verwijs ik je naar het einde van dit bericht.
Waar ken jij waarde aan toe? Waar geef jij eer en respect aan? Wat beschouw jij als waardevol? Waar ben je aan toegewijd? Waar hou je intens van? Waar maak jij afgoden van?
1. Afgoden nemen de plek van God in.
God is een naijverig - jaloers - God. Jaloezie betekent: de angst dat jouw plek wordt ingenomen. Wanneer we de liefde voor God vervangen door liefde voor iets anders, dan is dat niet goed voor ons!

2. Afgoden worden door ons méér geliefd of aanbeden dan God.
Wij mensen zijn in staat om van alles een afgod te maken. Ons menselijk hart is net een afgodenfabriek. We kunnen ons verheugen in plekken, dingen, mensen.. als we niet oppassen kunnen deze zaken een te grote plek innemen in ons hart. We zullen er dan ook nooit genoeg van hebben. Zijn we gek op rijkdom en geld, dan zullen we nooit tevreden zijn en altijd meer willen hebben.

3. Afgoden zijn de primaire focus van onze vreugde.
Waar vinden wij onze vreugde in? Waar geluk in? Alle dingen zijn ons gegeven om ons in te verheugen, zegt Prediker. Maar we leven niet voor deze wereld, maar voor de toekomende. Onderweg naar die nieuwe wereld krijgen we van God kleine pleziertjes. Mooie dingen zoals een echtgenoot, kinderen, een fijn huis om in te wonen.. Deze cadeautjes zijn een voorproefje op de eeuwige heerlijkheid. Als het voorwerp van onze vreugde onze focus wordt, wordt het een afgod. Het is niet erg als we tot op zekere hoogte als we vreugde vinden in dit soort dingen. Maar ze moeten niet de primaire focus zijn van ons leven. We moeten er niet ons geluk in zoeken. De tijdelijke mooie dingen mogen we als springplank gebruiken om God groot te maken.

Welke dingen zijn volgens de Bijbel goed om ons in te verheugen?
- In de wet van de Heere en in Zijn Woord (Psalm 1 en 119)
- In Gods wil of in het doen van Zijn wil (Psalm 48)
- In de goedheid van de Heere (Nehemia 9:25)
- In de vertroostingen van de Heere (Psalm 94:19)
- In onze broeders en zusters, heiligen (Psalm 16:3)
- In de nabijheid van God (Jesaja 58:2)
- In rechtvaardigheid (Psalm 99:4)
- In de vrouw (of man) van je jeugd (Deut 21:14)
- etc..

Foto van Pinterest
4. Afgoden zorgen ervoor dat we in bereid zijn om ervoor te zondigen, om het wel te krijgen of omdat we ze juist niet verkrijgen.
"Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort: uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Overspelige mannen vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Jak 4:1-4

Soms kunnen we goede dingen verlangen. Het kunnen zelfs verlangens zijn waarvan de Bijbel zegt dat ze goed zijn. Stel dat je er als vrouw naar verlangt om geliefd te worden door je man, begrepen te worden door hem, dat hij je leidt in godsvrucht. Stel dat hij het niet doet en je kiest voor de reactie om hem dan ook maar geen respect te geven. Dan zondig je en is je verlangen iets geworden dat je té graag wilt. Je zondigt omdat je het toch niet krijgt.
Dit is een goede manier om uit te vinden of het soort boosheid dat je ervaart een goede of slechte vorm van boosheid is. Als jij boos bent omdat iemand zondigt tegen God, is het rechtvaardige boosheid. Als je niet krijgt wat jij wilt, heb je kans dat het een verkeerde boosheid is. Deze twee vormen kunnen ook nog samen tegelijk bestaan. Als je dit opmerkt is het verstandig om eerst de zondige boosheid te laten wegzakken.

5. Afgoden pikken je denktijd in en zorgen ervoor dat je niet over God, Zijn Woord en dingen met eeuwigheidswaarde nadenkt.
Het is belangrijk dat we onze vrije gedachtetijd voor God besteden. In Deuteronomium 6:6-7, de bekende plek waar het gaat over het onderwijzen van onze kinderen gaat het over deze vrije gedachtentijd. Wanneer we in ons huis zijn, over de weg gaan, als we neerliggen of opstaan. Deze tijd mogen we voor God gebruiken, in plaats van deze tijd te besteden aan dingen die geen eeuwigheidswaarde hebben.

6. Afgoden zijn je zo kostbaar dat je bang bent ze te verliezen.
Jezus zegt: Wees daarom niet bezorgd [...] maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Mattheus 6:31-33. Wanneer we stilstaan bij wat afgodig verlangen is, is het net als een muntje. Op de ene zijde staat: Ongepast grote liefde voor ....... Op de andere zijde staat: Ongepast grote angst om ...... te verliezen. Wanneer je heel heftig reageert als iets je wordt afgenomen, dan laat dat zien dat je van dat ding een afgod hebt gemaakt.

7. Afgoden zijn de zaken waarin ik mij verlang terug te trekken of waarin ik mijn toevlucht zoek, in plaats van in God en Zijn Woord.
Waar ga jij heen als je ontspanning nodig hebt? Stress, angst of druk wilt ontvluchten? Als je meer keert naar andere dingen dan naar Gods Woord, dan zijn dat begeertes die afgodisch zijn. Het is beter tot God de toevlucht te nemen dan op mensen te vertrouwen. Waarin vlucht je het eerste weg wanneer je onder druk staat? Lou noemt een aantal voorbeelden. Televisie, voedsel, winkelen, seksualiteit, telefoon, je werk, je kinderen, je pc, slapen of zelfs je bediening.

8. Een afgod is alles wat ik meer vertrouw/geloof dan God.
Vertrouw je op je geld, op jezelf, op jouw eigen wijsheid of bekwaamheid, je eigen rechtvaardigheid en hulpbronnen, je vrienden, je successen? Of op God Die het waard is om vertrouwd te worden..Ik vond de lezing erg ontdekkend voor mezelf en het heeft me een verlangen gegeven om steeds meer op God gericht te zijn en me steeds in Hem te blijven verheugen. Ik hoop dat je ook wordt aangespoord om je leven te onderzoeken en dat je komt tot een hernieuwde toewijding aan Hem zodat Hij verheerlijkt wordt in je leven. Veel zegen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden zeker gewaardeerd.