God verlangt je te horen zingen

Their chains were fastened tight (hun ketens waren strak vastgemaakt)
Down at the jail that night (beneden in de gevangenis die nacht)
Still Paul and Silas would not be dismayed (toch waren Paulus en Silas niet ontzet)
They said, “It’s time to lift our voice, sing praises to the Lord
(ze zeiden: het is tijd om onze stem te verheffen en te zingen voor de Heere)
Let’s prove that we will trust Him come what may”
(laten we bewijzen dat we Hem vertrouwen, wat er ook gebeurt)


God wants to hear you sing (God verlangt je te horen zingen)
When the waves are crashing ’round you (wanneer de golven je overweldigen)
When the fiery darts surround you (wanneer vurige pijlen je omringen)
 When despair is all you see (wanneer het enige wat je ziet wanhoop is)
God wants to hear your voice (God verlangt je stem te horen)
When the wisest man has spoken (als de wijste man heeft gesproken)
And says, “Your circumstance is as hopeless as can be”
(en zegt: "Je omstandigheden zijn zo hopeloos als wat")
That’s when God wants to hear you sing
(dat is de tijd dat God verlangt je te horen zingen)

He loves to hear our praise on our cheerful days
(Hij houdt ervan onze lof te horen op blijde dagen)
When the pleasant times outweigh the bad, by far
(wanneer aangename tijden de moeilijke veruit overstijgen)
But when suffering comes along (maar wanneer het lijden komt)
And we still sing Him songs (en we dan nog steeds voor Hem zingen)
That is when we bless the Father’s heart. (dan zegenen we het hart van de Vader)


Reacties

Een reactie posten

Reacties worden zeker gewaardeerd.