dinsdag 11 juli 2017

Opvoeden: een heilig werk

Ouders! Het werk dat aan ons is toevertrouwd is heiliger dan we weten. Het kostbare instrument, zo broos, zo geweldig gemaakt, al zo bedreigd door zonde en zo blootgesteld aan die kracht, is van onschatbare waarde.

We zouden in één krimpen van de verantwoordelijkheid van het leiding geven aan een onsterfelijke ziel en het opvoeden van zijn wil voor God en de eeuwigheid. Maar dat kunnen we niet. Als we ouders zijn is de plicht op ons gelegd.

Maar, dank God! Voldoende genade is óók bereid en beloofd.

Wanneer we ons huis en ons leven geven aan God om Hem binnen te laten en Hem de regie te geven, dan zal Hij hen Zelf in beslag nemen en hun wil door de zachte invloed van Zijn Heilige Geest voor Zichzelf buigen.

Andrew Murray - 1887